स्रोत-सामाग्री

यस पृष्ठमा नेपाल अपाङ्ग महिला सँघ द्वारा प्रकासित विभिन्न प्रकासन वा स्रोत-सामाग्री (जस्तै प्रतिवेदन) हरू समेटिएका छन्। कृपया निम्म सुचीबाट आफूलाई मन लागेको सामाग्री  हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

Success Story Part 2 Cover

सफलताका कथा (भाग २)

यस प्रकाशनमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको कामबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएर जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कथाहरू समेटिएको छ।

प्रकासित मिति: 14/06/2017

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

NDWA Brochure

सँस्थाको परिचयात्मक ब्रोसर

यो सामाग्री नेपाल अपाङ्ग महिला संङ्घको परिचयात्मक ब्रोसर हो।

प्रकासित मिति: 15/11/2016

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Bulletin Cover

वार्षिक बुलेटिन (२०७३-७४)

यो बुलेटिक आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले सम्पन्न गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनाको विस्तृत विरवणहरूको सँगालो हो।

प्रकासित मिति: 18/07/2017

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्

Cover of NDWA Success Sotry Part 1

सफलताका कथा (भाग १)

यस प्रकाशनमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको कामबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएर जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कथाहरू समेटिएको छ।

प्रकासित मिति: 10/09/2014

भाषा:Nepali (नेपाली)

पिडीएफ् फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्